surfmag.pl

Blog ogólnotematyczny o biznesie, finansach, pracy oraz domie i ogrodzie

Biznes i finanse

Jakie są nieuczciwe praktyki rynkowe?

Jakie są nieuczciwe praktyki rynkowe?

W wielu branżach konkurencja jest bardzo duża, dlatego też firmy, aby odnieść sukces nie zawsze działają w 100% legalnie. Niniejszy artykuł to doskonały wybór właśnie dla tych osób, które chcą poznać nieuczciwe praktyki rynkowe na które w szczególności trzeba uważać przy prowadzeniu biznesu. Mowa tutaj oczywiście o praktykach, które zgodnie z aktualnymi przepisami nie są dozwolone.

Zobacz także: Jakie zalety ma program lojalnościowy?

Jakie są najpopularniejsze nieuczciwe praktyki rynkowe?

Do najczęściej stosowanych nieuczciwych praktyk rynkowych można zaliczyć umyśle wprowadzanie klientów i partnerów biznesowych w błąd. W wielu sytuacjach niedozwolona jest również bardzo agresywna praktyka rynkowa, czy też stosowanie dobrych praktyk, które są sprzeczne z prawem. W Polsce niedozwolone jest również prowadzenie działalności gospodarczej w formie systemu konsorcyjnego. Nieuczciwe jest również organizowanie grup z udziałem konsumentów po to, aby sfinansować zakupy w systemie konsorcyjnym.

Na czym polega umyśle wprowadzanie w błąd?

Praktyki rynkowe umyślnego wprowadzania w błąd konsumentów mogą przyjąć nie tylko formę działania, ale również formę zaniechania. Do działań wprowadzających w błąd można zaliczyć na przykład rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, czy też rozpowszechnianie prawdziwych informacji w taki sposób, które mogą wprowadzać klientów w błąd. Wiele firm próbuje wprowadzić na rynek produkty, które opakowaniem i znakiem towarowym bardzo mocno nawiązują do konkurencyjnych marek. Niedozwolona jest także reklama porównawcza. Jeżeli chodzi o wprowadzanie w błąd poprzez zaniechanie to mowa tutaj przede wszystkim o zatajaniu albo nieprzekazywaniu w jawny sposób informacji na temat konkretnych produktów.

Czym tak naprawdę są agresywne praktyki rynkowe?

Do agresywnych praktyk dochodzi wtedy, gdy klienci mają ograniczoną swobodę wyboru konkretnego produktu lub usługi. W dzisiejszych czasach bardzo dużym problemem wielu konsumentów jest agresywny telemarketing. Nie można zapominać również o składaniu wizyt w miejscu zamieszkania konsumentów w celu nakłonienia do podpisania umowy. Nachalne nakłanianie do zakupu wybranych produktów i usług odbywa się również za pomocą poczty elektronicznej. Każdy konsument miał z pewnością nie jeden raz kontakt ze spamem na skrzynce pocztowej.

Co jest istotne, decydując się na kupno mieszkania na firmę?

Jakie są sankcje?

Konsumenci mogą żądać od firm, które dokonują nieuczciwych praktyk rynkowych nie tylko zaniechania owych praktyk, ale również całkowitego usunięcia skutków tych praktyk. Firmy, które stosują niedozwolone praktyki mogą zostać zobligowane do naprawienia wyrządzonej szkody. Konsumenci mogą żądać na przykład unieważnienia umowy, czy też zwrotu kosztów które związane są bezpośrednio z nabyciem wadliwych produktów. Sankcją może okazać się również przekazanie określonej kwoty pieniędzy na wybrany cel społeczny. Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że przedsiębiorcy dopuszczający się nieuczciwych praktyk rynkowych odpowiadają cywilnie. Każda szanująca się firma powinna jak najszybciej zapoznać się z najnowszymi zmianami dotyczącymi aktualnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.

Reading Malopolska

Udostępnij