River Surfing made in Poland – foto story

O naszej wyprawie na river surfing przeczytać możecie w najnowszym wydaniu magazynu SURFMAG, a tutaj mamy dla Was pełną galerię zdjęć przedstawiającą to, co wydarzyło się na rzece Bóbr.

IMG_0634

IMG_0634

IMG_0089

IMG_0089

IMG_0104

IMG_0104

IMG_0105

IMG_0105

IMG_0106

IMG_0106

IMG_0107

IMG_0107

IMG_0109

IMG_0109

IMG_0116

IMG_0116

IMG_0149

IMG_0149

IMG_0157

IMG_0157

IMG_0163

IMG_0163

IMG_0174

IMG_0174

IMG_0177

IMG_0177

IMG_0178

IMG_0178

IMG_0194

IMG_0194

IMG_0207

IMG_0207

IMG_0224

IMG_0224

IMG_0235

IMG_0235

IMG_0243

IMG_0243

IMG_0244

IMG_0244

IMG_0247

IMG_0247

IMG_0260

IMG_0260

IMG_0293

IMG_0293

IMG_0363

IMG_0363

IMG_0422

IMG_0422

IMG_0425

IMG_0425

IMG_0047

IMG_0047

IMG_0497

IMG_0497

IMG_0578

IMG_0578

IMG_0583

IMG_0583

IMG_0607

IMG_0607

IMG_0615

IMG_0615

IMG_0616

IMG_0616

IMG_0625

IMG_0625

IMG_0653

IMG_0653

IMG_0704

IMG_0704

IMG_0711

IMG_0711

IMG_0719

IMG_0719

IMG_0269

IMG_0269

IMG_0634IMG_0089IMG_0104IMG_0105IMG_0106IMG_0107IMG_0109IMG_0116IMG_0149IMG_0157IMG_0163IMG_0174IMG_0177IMG_0178IMG_0194IMG_0207IMG_0224IMG_0235IMG_0243IMG_0244IMG_0247IMG_0260IMG_0293IMG_0363IMG_0422IMG_0425IMG_0047IMG_0497IMG_0578IMG_0583IMG_0607IMG_0615IMG_0616IMG_0625IMG_0653IMG_0704IMG_0711IMG_0719IMG_0269

riders: Janek Korycki, Łukasz Koński, Kuba Hankiewicz

zdjęcia: Paweł Ośka

Artykuł o river surfingu znajdziecie na stronie 16:

a tutaj video z całego zamieszania: